Kies je regio
United Kingdom
English

Een bewuste keuze maken

Om indruk te maken met je interieurontwerp hoef je geen voetafdruk achter te laten op onze planeet, vinden wij. Daarom doen we er alles aan om onze tapijten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, van grondstof tot eindproduct. We weten dat echte duurzaamheid voortdurende inspanningen vergt en een efficiënte combinatie van directe, concrete acties en een innovatieve toekomstvisie. Sedna® illustreert deze ambitie volledig en is door compensatie al volledig koolstofneutraal: vanaf de grondstoffen tot het afgewerkt tapijt.

We gebruiken slimme technieken om uitstoot te verminderen

Tijdens het productieproces van tapijt worden broeikasgassen zoals CO2 worden uitgestoten. Vandaag de dag is dat nog steeds onvermijdelijk. We kunnen deze uitstoot wel verminderen door het proces voortdurend te verbeteren. Associated Weavers heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in technologieën die dit mogelijk maken:

  • we installeerden fotovoltaïsche panelen op het dak van de fabriek om zelf groene energie te produceren;
  • we blijven onze machines optimaliseren zodat ze steeds minder energie verbruiken;
  • we zorgen ervoor dat water niet verloren gaat maar wordt gezuiverd en hergebruikt;
  • we houden productieafval nauwlettend in de gaten om het te verminderen.

Lees hier meer over de resultaten van deze acties.

Natuurlijk blijven we ambitieus en gaan we door op de duurzame weg die we zijn ingeslagen. We investeren in technologische innovaties en nemen actief deel aan innovatieve onderzoeksprojecten om de CO2-uitstoot van onze productie en de koolstofvoetafdruk van onze producten verder te verminderen. Naast het optimaliseren van de huidige productieprocessen richten we ons op onderzoek naar alternatieve processen. We streven er ook naar om steeds meer gerecycleerde materialen te gebruiken en onderzoeken recyclingtechnieken voor de verwerking van onze producten aan het einde van hun levensduur. Ons uiteindelijke doel? 100% duurzame tapijtcollecties.

We investeren in koolstofcompensatie om restemissies te compenseren

Bij AW hebben we al een lange weg afgelegd dankzij procesoptimalisatie en het gebruik van gerecycleerde materialen. We geloven echter dat het cruciaal is om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de CO2-uitstoot die vandaag de dag nog steeds onvermijdelijk is. We compenseren deze door te investeren in geverifieerde initiatieven voor koolstofcompensatie. Daarmee is onze Sedna®-collectie de eerste die volledig koolstofneutraal is van grondstof tot eindproduct.

Hoe werkt CO2-compensatie? Voor elk Sedna®-product wordt de koolstofvoetafdruk van grondstof tot eindproduct berekend volgens het GHG-protocol. Het resultaat wordt gevalideerd door IBU, een onafhankelijk Duits instituut, en gedocumenteerd in de EPD (Environmental Product Declaration), die beschikbaar is via het GUT-PRODIS Product Passport. Een externe auditor berekent het volume Sedna®-tapijt dat elk jaar wordt verkocht. De CO2-equivalente uitstoot vermenigvuldigd met deze volumes resulteert in de totale uitstoot van de collectie van dat jaar. Om deze uitstoot te compenseren, koopt AW koolstofkredieten voor een gelijkwaardige hoeveelheid CO2 die verwijderd of vermeden moet worden. Die aanschaf gebeurt via projecten over heel de wereld, van watervoorziening tot landbouw en bosbouw, van energie-efficiëntie tot sociale projecten. AW is dan ook verheugd haar steun te kunnen bieden aan:

Kenya agricultural carbon project

Het Kenya Agricultural Carbon Project richt zich op verantwoorde landbouw als een efficiënte manier om zowel lokale boeren te ondersteunen als koolstof vast te leggen.

Meer informatie over dit project

De toekomst is circulair

Meer informatie over het recyclingproces

Sedna®, super soft carpet saving sea life

Ontdek de Sedna-tapijtcollectie